Company Progress

In
2010

Fujian Global Ocean Biotechnology Co., Ltd. түзүлгөн.

In
2013

Продукциянын биринчи партиясы массалык өндүрүшкө кирди.

In
2014

Жыл сайын 300 тоннадан ашык агар өндүрүү жана сатуу, 34,86 миллион юань киреше.

In
2015

Жыл сайын 500 тоннадан ашык агар өндүрүү жана сатуу, 52,37 миллион юань киреше.

In
2016

"Жаңы Үч Тактада" көрсөтүлгөн.

In
2017

Өнөр жай продукциясы эң жогорку рычагга чейин