Агароза

  • Agarose

    Агароза

    Агароза – сызыктуу полимер, анын негизги түзүлүшү алмашып турган 1,3-байланыштуу β-D-галактозанын жана 1,4-байланышкан 3,6-ангидро-α-L-галактозанын узун чынжырынан турат.Агароза көбүнчө 90 ℃ дан жогору ысытылганда сууда эрийт жана температура 35-40 ℃ ге түшкөндө жакшы жарым-жартылай катуу гелди түзөт, бул анын көп жолу колдонулушунун негизги өзгөчөлүгү жана негизи.Агароздук гелдин касиеттери адатта гелдин күчү менен көрсөтүлөт.Күч канчалык жогору болсо, гелдин иштеши ошончолук жакшы болот.Таза агароза көбүнчө...