Агароз

  • Agarose

    Агароз

    Агароза - бул сызыктуу полимер, анын негизги структурасы 1, 3 байланышкан β-D-галактозанын жана 1, 4 байланышкан 3, 6-ангидро-α-L-галактозанын узун тизмеги. Агароз көбүнчө 90 ℃ дан жогору ысытылганда сууда эрийт жана температура 35-40 ℃ чейин төмөндөгөндө жакшы жарым катуу гелди пайда кылат, бул анын көп жолу колдонулушунун негизги өзгөчөлүгү жана негизи. Агароз гелинин касиеттери көбүнчө гелдин бекемдиги менен чагылдырылат. Күч канчалык жогору болсо, гельдин көрсөткүчү ошончолук жакшы болот. Таза агароза көп кездешет ...